Nyanslutning till elnätet

Börja med att ta kontakt med en behörig elinstallatör. Alla elarbeten som görs på din tomt eller fastighet måste utföras av en person med behörighet. Installatören blir ditt ombud och har kontakt med oss under arbetets gång. Du kan kolla att din elinstallatör är behörig hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare ska du:

 • Kontakta behörig elinstallatör.
 • Stå för grävningen på tomten.
 • Återställa marken efter grävarbetena.
 • Se till att det läggs ner kabelskyddsrör i schaktet.
 • Se till att mätarskåp installeras.
 • Samordna dragning av andra ledningar samtidigt som elanslutningen.

Detta behöver du inte tänka på

Vi på Karlstads el- och stadsnät drar fram elnätet till din tomtgräns, ansluter ledningen till mätarskåpet och monterar och kopplar på elmätaren. Elinstallatören skickar in för- och färdiganmälan, slår på elen från mätarskåpet och sköter all installation i huset.

Din elinstallatör skickar in en föranmälan till oss. Det behöver göras i god tid innan du vill att elanslutningen ska vara klar.

En inskickad föranmälan leder till att du får det tillstånd som krävs för anslutningen.

När vi har tagit emot din föranmälan skickar vi en offert till dig inom tre veckor. På offerten kan du se vad anslutningen kommer kosta och hur lång tid det kommer ta för oss att utföra arbetet. Vi skickar med en beställningsblankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss.

Anslutningsavgiften räknas ut baserat på:

 • avståndet mellan din fastighet och vår närmaste nätstation
 • storleken på den huvudsäkring du valt.

När vi har fått in beställningen från dig sätter vi i gång arbetet!

När du svarat på vår offert ansluter vi normalt inom:

 • 2 månader för mindre anslutningar som kan göras på befintligt nät.
 • 5 månader för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
 • 8 månader för anslutningar som kräver både förstärkning av lågspänningsnätet och ny transformatorstation.

När bygget är klart så gör din elinstallatör en färdiganmälan till oss. Då kommer vi och monterar elmätaren och kopplar in din anslutning.

När din fastighet har kopplats in till elnätet behöver du teckna elavtal med ett enhandelsföretag. Det är bäst om du gör ett aktivt val så att du får ett avtal med ett elpris som du känner dig nöjd med. Om du inte tecknar ett avtal själv så kommer du att få ett anvisat avtal hos vår samarbetspartner Karlstads energi.

Priser nyanslutning

Läs mer om våra olika priser för en nyanslutning.

Vi finns här för att hjälpa dig

Kontakta vår kundservice vid frågor om din nyanslutning.

Kontakta kundservice