Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att du kan välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

Du kan däremot inte välja elnätsföretag

Monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen försvann inte. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar så att priserna inte blir oskäliga.

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare.

Läget på elmarknaden

Ska du binda om ditt avtal? Eller fortsätta med ett rörligt elpris? Varje månad ger vi dig senaste nytt från elmarknaden.

Elskolan

Här kan du lära dig mer om el. Vad är en kWh? Vad innebär dygnsavräkning? Det och mycket mer får du lära dig i Elskolan.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor.