Sök auktorisation för att hämta förpackningar

Är du entreprenör som hämtar förpackningsavfall och returpapper idag?
Då är det dags att söka auktorisation hos oss för att efter 2024 fortsättningsvis kunna hämta det.

Fastighetsägare till flerfamiljshus i Karlstad får efter 2024 enbart anlita entreprenörer som är auktoriserade av Karlstads Energi, för att hämta förpackningar av papper, plast, glas och metall samt returpapper. Det är upp till respektive fastighetsägare att anlita någon av de auktoriserade entreprenörerna.

Du ansöker om auktorisation för att kunna fortsätta hämta:

  1. Förpackningsavfall från flerfamiljshus, samfälligheter och samlokaliserade verksamheter i Karlstads kommun.
  2. Returpapper från verksamheter, flerfamiljshus och småhusenheter i samfällighet i Karlstads kommun.

Så ansöker du om auktorisation

Använd vår e-tjänst för att ansöka om auktorisation via vår länk nedan. Du kan skicka in ansökan löpande. För att du ska kunna söka auktorisation behöver du kunna hämta både förpackningar och returpapper. Du kan läsa mer om riktlinjerna i föreskrifterna nedan.

Varför ska man ansöka om auktorisation?

Tidigare har det varit producenterna av förpackningar som ansvarat för att förpackningsavfallet samlas in på rätt sätt. Från och med 2024 blir det istället Sveriges alla kommuner som ansvarar för insamling av förpackningar. Detta enligt ett riksdagsbeslut med målet att öka återvinningsgraden av förpackningar.

För att få till det här på ett bra sätt behöver vi som kommunalt bolag ha en god dialog och överblick av all förpackningsinsamling som äger rum i Karlstad. Därför behöver du som entreprenör vara auktoriserad av oss för att fastighetsägare ska kunna anlita dig.

Läs mer och sök auktorisation

Sök auktorisation här Länk till annan webbplats.

Se vilka entreprenörer som är auktoriserade idag Länk till annan webbplats.

Administrativa föreskrifter för returpapper Länk till annan webbplats.

Administrativa föreskrifter för förpackningar Länk till annan webbplats.