Kom igång med mikroproduktion

Här hittar du tips och råd för att komma igång som mikroproducent av el

Ibland krävs bygglov

I vissa fall krävs bygglov för att installera en anläggning för mikroproduktion. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstad kommun. Länk till annan webbplats. för att ta reda på vad som gäller för dig.

Det är också viktigt att du överväger placeringen av produktionsanläggningen och anpassar den efter vilka förutsättningar som finns.

Krav på din anläggning

Innan du beställer en anläggning ska du kolla att den är

  • dimensionerad efter huvudsäkringens storlek
  • kontrollerad och uppfyller aktuella krav
  • CE- märkt så att den inte stör andra anläggningar.

Anslut till elnätet

Kontakta en elinstallatör

För att anlsuta din anläggning till elnätet behöver du kontakta en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Det är viktigt att föranmälan kommer in till oss innan installationen av anläggningen påbörjas, eftersom vi behöver göra vissa nätberäkningar.

Koppla in anläggningen

Installationen ska göras av en behörig och utbildad elinstallatör. Växelriktare samt tillhörande skyddsutrustning ska vara kontrollerad och godkänd. Anläggningen måste också ha en automatisk frånkopplingsutrustning, som kopplar bort anläggningen från elnätet vid ett strömavbrott.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att anläggningen är fast inkopplad – stickproppsinkoppling är inte tillåten.

Vi installerar en ny mätare hos dig om det behövs

När din anläggning är på plats behöver du eventuellt en ny mätare som kan mäta både den el du använder och den el din anläggning producerar. Vi levererar och installerar din nya mätare kostnadsfritt.

Informera oss om du är momsredovisningsskyldig

Vi ersätter dig som matar ut el på elnätet för den nätnytta din el utgör. Om du är momsredovisningsskyldig får du moms utbetald på den ersättningen.

För att få moms utbetald måste du som kund informera oss om att du är momsredovisningsskyldig. Du ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och ska kunna visa upp momsregistrering. Det är även ditt ansvar att informera oss om förändringar i momsredovisningsskyldigheten. Du kan bli återbetalningsskyldig om du får utbetalningar baserat på felaktig information.