Varför ska vi hemsortera?

Målet med att hemsortera är att det ska vara lätt för dig att göra rätt, och att fler förpackningar ska kunna återvinnas. Det blir lättare för dig att sortera ut förpackningar som kan gå till materialåtervinning när du kan slänga dem i ett sopkärl direkt hemma hos dig.

Förpackningar som kommer kunna hemsorteras är:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas

Riksdagsbeslut

Hemsortering, eller fastighetsnära insamling som det kallas nationellt, är en ny förordning som beslutades av Riskdagen 2022. Det innebär att alla i hela Sverige ska erbjudas möjligheten att sortera förpackningar i direkt anslutning till sitt hem senast 2027. För att nå dit har riksdagen valt att lägga insamlingsansvaret på kommunerna. För oss i Karlstad innebär det att vi på Karlstads Energi har fått uppdraget att ta hand om Karlstadsbornas förpackningsavfall.

Det kommer vara obligatoriskt för alla att sortera ut sina förpackningar. När vi sorterar ut förpackningar bidrar vi till både en bättre miljö och ekonomi. Vi tar hand om jordens resurser på ett smartare sätt genom att materialåtervinna det vi kan, och det blir billigare för dig som Karlstadsbo ju mindre restavfallspåsen är.

Läs mer hos Avfall Sverige, som är den nationella intresseorganisationen inom avfallsbranschen.

Vill du veta mer om hemsorterat?

Läs våra vanligast frågor och svar nedan.