Varför testar vi hemsorterat?

Målet med att hemsortera är att det ska vara lätt för dig att göra rätt, och att fler förpackningar ska kunna återvinnas. Det blir lättare för dig att sortera ut förpackningar som kan gå till materialåtervinning när du kan slänga dem i ett sopkärl direkt hemma hos dig.

Förpackningar som kommer kunna hemsorteras är:

• Pappersförpackningar

• Plastförpackningar

• Metallförpackningar

• Färgat glas

• Ofärgat glas

Pilottest av hemsortering

För att säkerställa att det ska bli så bra som möjligt för alla Karlstadsbor när vi ska hemsortera har vi på Karlstads Energi valt att genomföra ett pilottest. Ett villaområde på Kronoparken med 400 villaägare kommer få testa att hemsortera under ett halvår, och sedan lämna sina synpunkter på hur de upplevt att hemsorteringen gått.

Alla villaägare i pilotområdet kommer få tre sopkärl på tomten. Hälften av villaägarna kommer få testa ett system med tre sopkärlslösningar, den andra halvan kommer testa en annan kombination. Vilket systemval som kommer lanseras i Karlstad på bred front kommer utgå från vår samlade bedömning och den respons vi får från villägare i pilotområdet.

Villaägarna på Kronoparken som ingår i pilottestet kommer få en länk där de kan ge återkoppling om upplvelsen att hemsortera.

Riksdagsbeslut

Hemsortering, eller fastighetsnära insamling som det kallas nationellt, är en ny förordning som beslutades av Riskdagen 2022. Det innebär att alla i hela Sverige ska erbjudas möjligheten att sortera förpackningar i direkt anslutning till sitt hem senast 2027. För att nå dit har riksdagen valt att lägga insamlingsansvaret på kommunerna. I Karlstad innebär det att vi på Karlstads Energi har uppdraget att ta hand om Karlstadsbornas förpackningsavfall.

Det kommer vara obligatoriskt för alla att sortera ut sina förpackningar. När vi sorterar ut förpackningar bidrar vi till både en bättre miljö och ekonomi. Vi tar hand om jordens resurser på ett smartare sätt genom att materialåtervinna det vi kan, och det blir billigare för dig som Karlstadsbo ju mindre restavfallspåsen är.

Vilka berörs av testpiloten?

400 villaägare på Kronoparken kommer pilottesta hemsortering från 1 januari 2025. Läs vilka gator som berörs här.

Läs mer