Du kommer ha tre sopkärl på tomten

Det ska vara lätt att göra rätt! Du kommer hemsortera ditt förpackningsavfall i tre sopkärl på som du har på tomten. Dessa sopkärl kommer ta upp en yta av ungefär 2,3 x 1 meter. Sopkärlen kommer köras ut till dig i slutet av december, och vi kommer börja hämta förpackningsavfallet i januari. På sophämtningsdagen drar du fram sopkärlet till tomtgränsen.

Sopkärlen har en skiljevägg som delar upp det i två fack. I den ena delen av sopkärlet lägger du till exempel färgat glas, och i den andra ofärgat. Sopbilen som hämtar innehållet har också den två fack, och det är viktigt att du lägger rätt avfall i rätt sida av sopkärlet så det sedan kan återvinnas och bli till något nytt.

Se din nya sophämtningsdag på Mina sidor under hösten 2024.

Vi testar inte bara hemsorterat för första gången hemma hos dig, vi testar också att hämta avfallet på ett nytt sätt. För att effektivisera sophämtningen har vi valt att hämta med sidlastande sopbilar. Det är en sopbil med en robotarm som plockar upp sopkärlet och tömmer innehållet ner i sopbilen. För att robotarmen ska kunna plocka upp ditt sopkärl behöver det stå vid tomtgränsen på ordinarie sophämtningsdag, med handtaget vända inåt mot tomten.

Vilka berörs av testpiloten?

400 villaägare på Kronoparken kommer pilottesta hemsortering från 1 januari 2025. Läs vilka gator som berörs här.

Läs mer