Du kommer hemsortera 2025

Du kommer hemsortera från 2025

400 villaägare på Kronoparken ingår i vårt pilotprojekt och kommer kunna hemsortera sitt förpackningsavfall först i Karlstad. Det betyder att du som boende på de utvalda gatorna från 1 januari 2025 kommer hemsortera dina förpackningar av papper, plast, glas och metall. Du får tre nya sopkärl, nya hämtningsdagar och det kommer bli lättare att sortera rätt.

Vi genomför pilotprojektet för att utvärdera det nya sättet att hämta förpackningsavfall på.

Vilka berörs av pilottestet?

400 villaägare på Kronoparken kommer pilottesta hemsortering från 1 januari 2025. Läs vilka gator som berörs här.

Varför testar vi hemsorterat?

För att säkerställa att det blir så bra som möjligt för alla att hemsortera har vi valt att genomföra ett pilottest.

Läs mer om hemsorterat

Målet med att hemsortera är att det ska vara lätt för dig att göra rätt, och att fler förpackningar ska kunna återvinnas.

Du kommer ha tre sopkärl på tomten

Det ska vara lätt att göra rätt! Du kommer hemsortera ditt förpackningsavfall i tre sopkärl på din tomt.

Välkommen på informationsträff

Välkommen att ställa alla dina frågor och även höra oss berätta mer om hemsorterat. Vi ses på en informationsträff i oktober!

Läs mer

Ladda ner Karlstads Energi-appen för att få notiser

I och med att du nu får lättare att sortera ditt förpackningsavfall kommer du också få fler sophämtningar. På sophämtningsdagen behöver du se till att sopkärlet står vid tomtgränsen. Vi har tagit fram en app där du inte bara får pushnotiser som påminner dig om när det är dags för sophämtning, utan du som elhandelskund hos oss kan också följa din energiförbrukning och ställa frågor direkt till oss.