Hur påverkas jag?

Alla Karlstadsbor, och faktiskt alla i hela Sverige, ska senast 2027 hemsortera sitt förpackningsavfall. För villakunder i Karlstad betyder det att du senast 2027 kommer få fler sopkärl hem till dig. Du kommer ha tre sopkärl på din villatomt. I dessa kan du lägga dina förpackningar gjorda av papper, plast, glas och metall. Fram tills du får dina nya kärl fortsätter du att sortera dina förpackningar som tidigare.

Du kommer få information när just du kommer få dina nya sopkärl. I Karlstad har vi valt att fortsätta med det tvåfackssystem av sopkärl som du redan har hemma med en skiljevägg mellan mat- och restavfallet. De nya sopkärlen kommer också vara tvåfackskärl med en skiljevägg mellan. Hur sorteringen kommer vara dimensionerat i de olika sopkärlen kommer vi ge information om längre fram.

Om du bor i flerfamiljshus är det fastighetsägaren, eller bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att se till att du senast 2027 ska kunna hemsortera ditt förpackningsavfall.

Anledningen till varför vi ska hemsortera är för att det ska bli lättare för dig att sortera ut dina förpackningar. Tillsammans minskar vi mängden förpackningar i restavfallet, och fler förpackningar kan materialåtervinnas istället.

Hemsortering kommer vara obligatoriskt för alla hushåll i hela Sverige, och kommer inte vara valbart.

Vill du veta mer om hemsorterat?

Läs våra vanligast frågor och svar nedan.