Återvinnings-stationer

På en återvinningsstation lämnar du ditt förpackningsavfall. Välkommen dit med dina förpackningar gjorda av papper, plast, glas och metall. Återvinningsstationen är till för privatpersoner.

På kommunens olika återvinningsstationer kan du sortera förpackningar gjorda av:

  • Papper
  • Plast
  • Ofärgat och färgat glas
  • Metall
  • Tidningar

På vissa återvinningsstationer kan du också lämna textilier.

För att veta var närmsta återvinningsstation finns kan du antingen använda Kasta Rätt-appen i din Android eller Iphone, eller gå in på sopor.nu.

Vi städar 2-3 gånger i veckan på varje återvinningsstation, och tömmer innehållet varje vecka.

Eftersom vi tömmer innehållet i behållarna ofta så är det svårt att få upp något som tappats in i behållaren. Var noga med att inte ha andra saker i händerna, till exempel nycklar eller mobiltelefon, när du slänger dina förpackningar i behållaren.

Jag har synpunkter på en återvinningsstation, hur framför jag dem?

Vi vill alltid utvecklas, och om du har några frågor eller funderingar kring återvinningsstationen kan du antingen kontakta vår kundservice, eller skicka ett meddelande på sopor.nu.

Kontakta kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller ring 054-540 71 00